சந்திரனில் தரை இறங்கிய சீனாவின் முதலாவது விண்கலம்

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

சந்திரனில் தரை இறங்கிய சீனாவின் முதலாவது விண்கலம் .

உலக நாடுகளில் பணம் ,மற்றும் இராணுவத்தால் அதி முன்னிலை அசுரவவளர்ச்சி நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் சீனாவின் மற்றுமொரு புரட்சி இடம்பெற்றுள்ளது ,முதன் முதலாக சந்திரனில் அதன் விண்கலம் தரை இறங்கி முதலாவது படத்தை அனுப்பி வைத்துள்ளது ,

சந்திரனில் தரை இறங்கிய சீனாவின் முதலாவது விண்கலம்
சந்திரனில் தரை இறங்கிய சீனாவின் முதலாவது விண்கலம்
சந்திரனில் தரை இறங்கிய சீனாவின் முதலாவது விண்கலம்
சந்திரனில் தரை இறங்கிய சீனாவின் முதலாவது விண்கலம்

மேற்படி சாட்டிலைட் ஊடாக பெரும் விடயங்களை சீனா நடாத்தி புரட்சிகளை ஏற்படுத்தும் என நம்ப படுகிறது

MT4 Platforms

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.