சத்தமின்றி கொல்ல கத்தி ஏவுகணை – களத்தில் குதிப்பு

உலக நாடுகளின் வல்லரசுகள் நாள்தோறும் புதிய புதிய தாக்குதல் உத்திகளை தடுக்கவும் ,அதனை சத்தமின்றி செய்திடவும் ,புதிய வகை லேசர் ஆயுதங்களை கண்டு பிடித்த நிலையில் தற்போது ,கத்தி ஏவுகணை ஒன்றை தயாரித்துள்ளனர் .இதனை உளவு விமானத்தில் இருந்து இலக்கு வைத்து தாக்க முடியும் ,இந்த ஏவுகணைக்குள் ஏழு சக்தி வாய்ந்த கத்திகள் உள்ளன ,இவை ,வாகனங்களு உடைத்து ,கிழித்து உள்சென்று தாக்கும் திறன் கொண்டவை ,சத்தமின்றி யுத்தம் செய்திட களத்தில் வந்துள்ளது இந்த கொடியவகை ஆயுதம் .-மக்களே யாக்கிரதை .

easy way earn money click here,greate account
சத்தமின்றி கொல்ல கத்தி ஏவுகணை - களத்தில் குதிப்பு
சத்தமின்றி கொல்ல கத்தி ஏவுகணை – களத்தில் குதிப்பு

Leave a Reply

Your email address will not be published.