கொலண்ட்Utrecht பகுதியில் துப்பாக்கி சூடு மூவர் பலி

கொலண்ட் நாட்டின் பிரதான நகராக விளங்கும் Utrecht பகுதியில் உள்ள ராம் மீது நடத்த பட்ட துப்பாக்கி சூட்டில் ஓவர் பலியாகினர் மேலும் ஐவர் பாடுகாயமடைந்துள்ளனர் ,இந்த கொலை தொடர்பான சம்பாவத்துடன் தொடர்புடைய துருக்கி நாட்டவர் கைது செய்ய பட்டுளளார் ,இது ஒரு தீவிரவாத தாக்குதல் என தெரிவிக்க பட்டுள்ளது, நபர்கள் கைது செய்ய பட்டுள்ளனர்

கொலண்ட்Utrecht பகுதியில் துப்பாக்கி சூடு மூவர் பலி
கொலண்ட்Utrecht பகுதியில் துப்பாக்கி சூடு மூவர் பலி

Leave a Reply

Your email address will not be published.