கொட்டல்களுக்குள் பார்தா அணிந்து வரத்தடை

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

இலங்கையில் கொட்டல்கள் மீது குண்டு தாக்குதல் இடம்பெற்றதை அடுத்து அங்கு பர்தா அணிந்து வர தடை விதிக்க பட்டுள்ளது .

கொட்டல்களுக்குள் பார்தா அணிந்து வரத்தடை
கொட்டல்களுக்குள் பார்தா அணிந்து வரத்தடை

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.