கொட்டல்களுக்குள் பார்தா அணிந்து வரத்தடை

இலங்கையில் கொட்டல்கள் மீது குண்டு தாக்குதல் இடம்பெற்றதை அடுத்து அங்கு பர்தா அணிந்து வர தடை விதிக்க பட்டுள்ளது .

கொட்டல்களுக்குள் பார்தா அணிந்து வரத்தடை
கொட்டல்களுக்குள் பார்தா அணிந்து வரத்தடை

easy way earn money click here,greate account

Leave a Reply

Your email address will not be published.