குப்பைக்குள் இருந்து மீட்க பட்ட புலிகள் ,உடைகள் ,ஆயுதங்கள்

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU

இலங்கை – அனுராதபுரம் பகுதியில் குப்பை மெடொன்றினை ரூமில் இருந்து புலிகள் சீருடைகள் ,மற்றும் வெடிபொருட்கள் என்பன மீட்க பட்டுள்ளன .,மீட்க பட்ட பொருட்களை அடுத்து போலீசாரை விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்

குப்பைக்குள் இருந்து மீட்க பட்ட புலிகள் ,உடைகள் ,ஆயுதங்கள்
குப்பைக்குள் இருந்து மீட்க பட்ட புலிகள் ,உடைகள் ,ஆயுதங்கள்

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.