குண்டு வெடிப்பு இடம்பெற்ற பகுதியில் இருந்து மக்களை விலகி இருக்குமாறு வேண்டுகோள் photo

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU

ஜேசு கிறிஸ்து உயிர்த்த நாளில் தேவாலயங்களில் மக்கள் கூடி இருந்த வேளை இந்த குண்டு தாக்குதல் இடம்பெற்றுள்ளது ,இவை மிக பெரும் இனக்கலவரம் ஒன்றை தூண்டி விடும் நோக்கில் திட்டமிட்டு மேற்கொள்ள பட்டுள்ளது .இந்த குண்டு தாக்குதல்கள் பின்புலத்தில் முஸ்லீம் தீவிரவாதிகள் உள்ளதாக இலங்கை அரசு அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்க படுகிறது ,அல்லது மகிந்த அணியினால் அவ்விதம் கதை பரப்பி விடுபடலாம் எனவும் மக்கள் மத்தியில் பேச படுகிறது .தற்போது குண்டு வெடிப்பு இடம்பெற்ற பகுதியில் இருந்து மக்களை விலகி இருக்கும் படி போலீசார் வேண்டுதல் விடுத்துள்ளனர்

குண்டு வெடிப்பு இடம்பெற்ற பகுதியில் இருந்து மக்களை விலகி இருக்குமாறு வேண்டுகோள் photo
குண்டு வெடிப்பு இடம்பெற்ற பகுதியில் இருந்து மக்களை விலகி இருக்குமாறு வேண்டுகோள் photo
குண்டு வெடிப்பு இடம்பெற்ற பகுதியில் இருந்து மக்களை விலகி இருக்குமாறு வேண்டுகோள் photo

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.