குண்டு வெடிப்பில் பலியானவர்களுக்கு 10 லட்ஷம் வழங்க படும் அரசு அறிவிப்பு

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

இலங்கையில் குண்டு வெடிப்பில் பலியானவர்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் பத்து லட்ஷம் வழங்க படும் என இலங்கை அரசு அறிவித்துள்ளது ,அதுபோல காயப்பட்டவர்களுக்கும் உதவிகள் வழங்க பாடும் என அறிவித்துள்ளது

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.