குண்டு வெடிப்பில் பலியானவர்களுக்கு 10 லட்ஷம் வழங்க படும் அரசு அறிவிப்பு

இலங்கையில் குண்டு வெடிப்பில் பலியானவர்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் பத்து லட்ஷம் வழங்க படும் என இலங்கை அரசு அறிவித்துள்ளது ,அதுபோல காயப்பட்டவர்களுக்கும் உதவிகள் வழங்க பாடும் என அறிவித்துள்ளது

easy way earn money click here,greate account

Leave a Reply

Your email address will not be published.