குண்டு வெடித்த இரு கொட்டல்களுக்கு 25 மில்லியன் ரூபா இன்சூரன்ஸ் நிதி வழங்கியது

இலங்கையில் இடம்பெற்ற குண்டு வெடிப்பில் சேதமான Kingsbury and Cinnamon Grand Hotelஇரு கொட்டல்களுக்கு தலா 25 மில்லியன் ரூபா விகிதம்
Sri Lanka’s state-owned National Insurance Trust Fund வழங்கியுள்ளது ,இதன் இழப்பு தொகை மேலும் அதிகரிக்கும் எனவும் முதல் கட்டமாக இந்த கொடுப்பனவு வழங்க பட்டுள்ளது

easy way earn money click here,greate account

Leave a Reply

Your email address will not be published.