குண்டுகள் தொடராய் வெடிக்கும் அமெரிக்கா எச்சரிக்கை-குண்டு கார் என ஒன்று சோதனை

இலங்கையில் பொது இடங்களில் தொடராக இஸ்லாமிய அடிப்படை வாத தீவிரவாதிகளினால் தாக்குதல்கள் நடத்த படும் எனவும் .இதனை கருத்த்தில் கொண்டு இலங்கைக்கு தமது மக்களை செல்ல வேண்டாம் என அமெரிக்கா வலியுறுத்தியுள்ளது ,மேலும் தற்போது வெலிசர, நவலோக விளையாட்டு மைதானத்திற்கு அருகில் நிறுத்தி வைக்க அப்ட்டிருந்த அகர் ஒன்று சோதனைக்கு உட்படுத்த பட்டது .எனினும் அதில் குண்டுகள் இல்லை என்பதால் வீதிகள் திறக்க பட்டுள்ளன

குண்டுகள் தொடராய் வெடிக்கும் அமெரிக்கா எச்சரிக்கை
குண்டுகள் தொடராய் வெடிக்கும் அமெரிக்கா எச்சரிக்கை

easy way earn money click here,greate account

Leave a Reply

Your email address will not be published.