குண்டுகள் காவி சென்ற வான் என ஒன்று சோதனை

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

சற்று முன்னர் குண்டுகளை காவி சென்ற வாகனம் என சந்தேகிக்க படும் வான் ஒன்று இராணுவம் ,காவல்துறையால் சோதனைக்கு உட்படுத்த பட்டுள்ளது இதில் இருந்து குண்டுகள் மீட்கப்பட்டதா என்பது தொடர்பில் தெரியவரவிலை

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.