காவல்துறை அதிகாரியை போட்டு தாக்கிய யானை கட்சி MP

இலங்கையில் ஆளும் பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கவின் யானை கட்சி பாராளும்னற உறுப்பினர் ஒருவர் காவல்துறை கான்ஸடபிள் தர அதிகாரியை வீதியில் வைத்து அடித்து காயப்படுத்தியுளளார் ,படுகாயமடைந்த நிலையில் தற்போது அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்க பட்டுளளார் ,இலங்கை அரசியல் வாதிகள் காடையர்களாகவும் ,ரவுடிகளாகவும் உருமாற்றம் பெற்று வருவது இந்த நிகழ்வுகள் மூலம் மீளவும் நிரூபிக்க பட்டுள்ளது

காவல்துறை அதிகாரியை போட்டு தாக்கிய யானை கட்சி MP
காவல்துறை அதிகாரியை போட்டு தாக்கிய யானை கட்சி MP

Leave a Reply

Your email address will not be published.