காட்டு யானை தாக்கி ஒருவர் பலி – பீதியில் மக்கள்

இலங்கை – வெள்ளவாய பகுதியில் காட்டு யானை தாக்கியதில் ஒருவர் பலியாகியுளளார் ,காட்டு யானைகளிடம் இருந்து தம்மை பாதுகாக்கும் படி மக்கள் விடுக்க பட்ட வேண்டுகோள் புறக்கணிக்க பட்ட நிலையில் இவ்விதமான மரணங்கள் தொடர்கின்றன

Leave a Reply

Your email address will not be published.