கத்தி ,வாள்களுடன் இருவர் கண்டியில் கைது

கொழும்பு குண்டு வெடிப்பு தாக்குதலை அ டுத்து கண்டி பகுதியில் வைத்து இருவர் குற்ற தடுப்பு பிரிவினரால் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளனர் ,இவர்களிடம் இருந்து கத்தி ,வாள்கள் மற்றும் கணனிகள் ,கடவுசீட்டுக்கள் என்பன மீட்க பட்டுள்ளன .கைதான இருவரும்(CID)யினரிடம் ஒப்படைக்க பட்டுள்ளனர் .மக்களை வெட்டும் நோக்கில் இவர்கள் செயல்பட இருந்ததாக நம்ப படுகிறது

கத்தி ,வாள்களுடன் இருவர் கண்டியில் கைது
கத்தி ,வாள்களுடன் இருவர் கண்டியில் கைது

easy way earn money click here,greate account

Leave a Reply

Your email address will not be published.