கதறி அழும் காதல் ….!

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

கதறி அழும் காதல் ….!

மடி வைத்து தலை தூங்க 
மணி விரல்கள் தலை கோத …
முன்பகல் இரவாகி 
முழுமையாய் நனைந்த நாட்கள் …

எண்ணி இன்று பார்க்கையிலே 
ஏங்குதடி என் மனது ….
காற்று வந்து உடல் புகா 
கட்டி அணைத்து நின்றவளே ….

MT4 Platforms

நீ இட்ட முத்தங்களை 
நினைவுகள் தேடுதடி …
உன் புருஷன் நான் என்று 
உறவாடிய காலங்கள் …..

வீணாகி போகும் என்று 
விரும்பியது யார் இன்று ..?
ஏகாந்த பெரு வெளிக்குள் 
எறிந்தது யார் இன்று …?

ஊர் வந்த வேளையில -கால் 
ஊன்றிய சாலையிலே …
தேம்பியது உன் நினைவுகளே 
தேவைதையே என் செய்வேன் …?

அழுதபடி நான் நடக்க 
அகம் எல்லாம் நீர் துடிக்க 
பாத்திருந்த கதிரவனோ 
பாய்ந்து வந்து காய வைக்க …

நான் நடந்து போனேண்டி 
நடை பிணம் ஆனேண்டி …
ஏதறிவாய் என் மனதை 
எவர் சொல்வார் என் நிலையை …?

வன்னி மைந்தன் – ( ஜெகன் )
ஆக்கம் -21/01/2018

கதறி அழும் காதல் ....!
கதறி அழும் காதல் ….!

Leave a Reply

Your email address will not be published.