ஓடி வா வெள்ளமே —- கொள்ளையர்கள் காத்திருக்கார் ..>!

ஊர்கள் தேடி ஓடி வா வெள்ளலையே
ஊதி பெருத்தவன் காத்திருக்கான் …
ஊரழிந்த செய்தி சொல்லி
உருட்ட கோடி பாத்திருக்கான் ……

வாழ்வழிந்த துயர் சூடி நாமழுவோம்
வந்து கை கூப்பி அவன் மகிழ்வான் ….
வேட்டிகளின் சட்டை பை வெள்ளமாகுதே
வெந்த மனம் நொந்து கண்ணீராகுதே ….

ஓடி வா வெள்ளமே ---- கொள்ளையர்கள் காத்திருக்கார் ..>!” class=”wp-image-49″/><figcaption>ஓடி வா வெள்ளமே —- கொள்ளையர்கள் காத்திருக்கார் ..>!</figcaption></figure><p>அயல் வந்து அரவணைத்து உணவூட்டும் <br> அவல கணக்கு நாடாள்வார் உயர்வு காட்டும் …<br> ஓடி வெள்ளம் வடிந்த பின்னே ஊரளுவார் <br> ஓடி வெள்ளை வேட்டி மனம் மகிழ்வான் …..</p><p>நீர் வடிந்த நிலம் கண்டு நாம் கதற <br> நின்ற வீடு காணா வாய் குழற …..<br> ஓடி வந்து சேதம் முன் அளப்பான் <br> ஒன்றுக்கு கோடிகளில் கொள்ளையடிப்பான் ….</p><p>கொள்ளை அடி மன்னவர்கள் நாடாள <br> கொழுத்து உடல் பருத்து அவராட…..<br> வந்து எங்கள் வீடுடைத்து போ <br> வாடி அழ நாமும் பார்த்து போ ….!</p><p>வன்னி மைந்தன் – ( ஜெகன் )<br> ஆக்கம் -06/12/2018</p><div style=