ஊரடங்கு சட்டம் நீக்கம்

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

நாடு தழுவிய போடப்பட்ட ஊரடங்கு சட்டம் தற்போது நீக்க அப்ட்டுள்ளதாக அறிவிக்க அப்ட்டுள்ளது ,எனினும் மீள பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்க பட்டுள்ள பொழுதும் மாணவர்கள் வரவு குறைந்த நிலையிலேயே பாடசாலைகள் நடத்த படுகின்றன

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.