உலகத்தில பிரபாகரன் கடன் வாங்கல – சீமான் முழக்க்கம் – வீடியோ

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

இலங்கை நாடுகளிடம் ஓடி கடன் வாங்கியது சிங்கள அரசு ஆனால் ஒரு நாட்டிடம் ஒரு குண்டூசி வாங்காது படை கட்டி ,களம் நாடத்தியவன் பிரபாகரன் என உணர்ச்சி பொங்க சீமான் பேசியுளளார்

உலகத்தில பிரபாகரன் கான் வங்காள - சீமான் முழக்க்கம் - வீடியோ
உலகத்தில பிரபாகரன் கான் வங்காள – சீமான் முழக்க்கம் – வீடியோ

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.