உலகத்தில பிரபாகரன் கடன் வாங்கல – சீமான் முழக்க்கம் – வீடியோ

easy way earn money click here,greate account

இலங்கை நாடுகளிடம் ஓடி கடன் வாங்கியது சிங்கள அரசு ஆனால் ஒரு நாட்டிடம் ஒரு குண்டூசி வாங்காது படை கட்டி ,களம் நாடத்தியவன் பிரபாகரன் என உணர்ச்சி பொங்க சீமான் பேசியுளளார்

உலகத்தில பிரபாகரன் கான் வங்காள - சீமான் முழக்க்கம் - வீடியோ
உலகத்தில பிரபாகரன் கான் வங்காள – சீமான் முழக்க்கம் – வீடியோ

Leave a Reply

Your email address will not be published.