உன்னை நான் மறப்பேனா …?

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

உன்னை நான் மறப்பேனா …?

உடைத்து பாயும் அருவி போல 
உன் நினைவு ஓடுதடி…..
உருளும் அலை வேகம் போல 
உள்ளம் ஆடுதடி …

வெடித்து பறக்கும் கணை போல 
வேகம் கூடுதடி – என்னை 
வேக வைத்து பார்த்தவளே 
வேண்டும் வரம் தந்திடடி ….

MT4 Platforms

பூவை சூடி நீயும் நடக்க 
பூமி குளிருதடி – அந்த 
வானம் கூட சிரிக்க 
வாழ்த்து கொட்டுதடி ….

கலைந்த கூந்தல் 
கண்ணில் விழவே காதல் பிறக்குதடி .
கண்ணே உன்னை தீண்டத்தானே 
காமம் அழைக்குதடி …

நெஞ்சுக்குள்ளே உந்தன் நினைவு 
நெருப்பாய் கொதிக்குதடி ….
நெஞ்சே உன்னை சுமந்தேன் 
நெருங்கி வந்திடடி …!

வன்னி மைந்தன் – ( ஜெகன் )
ஆக்கம் -26/02/2019

உன்னை நான் மறப்பேனா ...?
உன்னை நான் மறப்பேனா …?

Leave a Reply

Your email address will not be published.