அமெரிக்கா தனது புதிய வகையான மேம்படுத்தளுடன் உருவாக்க பட்ட தாட் ரக ஏவுகணையை வழங்கியுள்ளது ,இது சிரியாவில் ,ஈரானில் உள்ள ஏவுகணை தளங்களை தாக்கி அழிக்குமா என்பதே தற்போதுள்ள கேள்வியாகும் .,அடுத்து என்ன சிரியாவில் இந்த ஏவுகணை சோதனை நடத்தப்படலாம் என எதிர்பார்க்க படுகிறது ,அடுத்து ரஷ்யாவின் நிலை எதுவாக இருக்கும் ..?

இஸ்ரேலுக்கு அமெரிக்கா வழங்கிய ஏவுகணை - தகருமா ஈரான் ,சிரியா .வீடியோ
இஸ்ரேலுக்கு அமெரிக்கா வழங்கிய ஏவுகணை – தகருமா ஈரான் ,சிரியா .வீடியோ

MT4 Platforms

Related Post