இலங்கை பொருளாதாரத்தில் பெரும் இடி – 238.58பிரிட்டன் தமிழர் குஷி

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU

இலங்கை பொருளாதரம் தற்போது பலத்த வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது ,தற்போது பிருட்டம் பவுண்டு ஒன்றுக்கு சுமார் 238,59 ரூபாவாக உயர்ந்துள்ளது .கூட்டாட்சிக்குள் நிலவி வரும் உள்ளக மோதல்கள் இந்த நிலைக்கு காரணம் என தெரிவிக்க படுகிறது

இலங்கை பொருளாதாரத்தில் பெரும் இடி - பிரிட்டன் தமிழர் குஷி
இலங்கை பொருளாதாரத்தில் பெரும் இடி – பிரிட்டன் தமிழர் குஷி

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.