இலங்கை – பிரிட்டன் இராணுவம் கூட்டு பயிற்சி

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

இலங்கை – மற்றும் பிரிட்டன் நாட்டு இராணுவத்தினர் ஒன்றிணைந்த கூட்டு பயிற்சிகளில் ஈடுபடவுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர் ,இரு நாட்டில் பாதுகாப்பு தொடர்பில் இந்த பயிற்சிகள் அமையும் என தெரிவிக்க பட்டுள்ளது

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.