இலங்கை – அமெரிக்கா தூதரகம் அடித்து பூட்டு

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

இலங்கையில் உள்ள அமெரிக்கா தூதரகம் எதிர்வரும் April 26 ஆம் திகதி வரை மூட பட்டு இருக்கும் என அமெரிக்கா தூதரகம் அறிவித்துள்ளது ,இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள அசாதாரண நிலைகளை அ டுத்து இவை இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்க பட்டுளள்து

அமெரிக்கா
US Embassy
US Embassy

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.