இலங்கை – அமெரிக்கா தூதரகம் அடித்து பூட்டு

இலங்கையில் உள்ள அமெரிக்கா தூதரகம் எதிர்வரும் April 26 ஆம் திகதி வரை மூட பட்டு இருக்கும் என அமெரிக்கா தூதரகம் அறிவித்துள்ளது ,இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள அசாதாரண நிலைகளை அ டுத்து இவை இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்க பட்டுளள்து

அமெரிக்கா
US Embassy
US Embassy

easy way earn money click here,greate account

Leave a Reply

Your email address will not be published.