இலங்கையில் பெரும் இராணுவ தளத்தை அமைக்கும் முயற்சியில் அமெரிக்கா தீவிரம்

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

இலங்கையில் இடம்பெற்ற தொடர் குண்டு வெடிப்பை அடுத்து தற்போது அதன் கள முனை உலக அரசியல் அகல கால் ஊன்றும் நிகழ்வாக மாற்றம் பெற்றுள்ளது .இதனை அடுத்து சீனாவின் ஆதிக்கம் அங்கு முழுமையாக மாற்றம் பெற்றுள்ள நிலையில் அதனை தடுத்து தாம் அதற்குள் நுழையும் முகமாக அமெரிக்கா தனது நுழைவை ஆரம்பித்துள்ளது .அங்கு தற்போது அமெரிக்கா உளவு பிரிவினர் மாற்றும் பாதுகாப்பு படைகளும் தளமிட்டுள்ளனர் .இவை இலங்கை ஒரு அரேபிய தேசமாக மாற்றம் பெரும் நிலை தோற்றம் பெற்றுள்ளது .சுடுகாடாக இலங்கை மாறி செல்லும் அபாயத்தில் சிக்கியுள்ளது .

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.