இலங்கையில் டெங்கு நோய் பாதிப்பு அதிகரிப்பு

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

இலங்கையில் மீளவும் டெங்கு நோய் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளது ,சுற்று புற சூழல் காரணமாகவே இந்த நோய் தாக்கம் அதிகரித்து வருவதாக சுட்டி காட்ட பட்டுளள்து

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.