இலங்கையில் ஐ எஸ் – மீண்டும் எச்சரிக்கும் இந்தியா

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

இலங்கை ,இந்தியாவுக்கு ஐ எஸ் தீவிரவாத அமைப்பால் ஆபத்து உள்ளதாக இந்திய மத்திய உளவுத்துறை மீளவும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது ,எவ்வேளையும் மீண்டும் குண்டுகள் வெடிக்கலாம் என்பதே இதன் அபாய அறிவிப்பு புல படுத்தியுள்ளது

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.