இலங்கைக்கு படை எடுத்த 260,000 சீனா நாட்டவர்

இலங்கைக்கு கடந்த வருடம் மட்டும் சுமார் 260,000 சீனா நாட்டவர்கள் உல்லாச பயணிகளாக வருகை தந்துள்ளதாக சிங்கள அரசின் உல்லாசத்துறை அறிவித்துள்ளது ,இலங்கை வருகை தந்த வெளிநாட்டவர்களின் இவர்கள் முன்னிலை வகிப்பதாக அந்த புள்ளி விபரங்கள் சுட்டி காட்டியுள்ளன

இலங்கைக்கு படை எடுத்த 260,000 சீனா நாட்டவர்
இலங்கைக்கு படை எடுத்த 260,000 சீனா நாட்டவர்

Leave a Reply

Your email address will not be published.