இலங்கைக்கு ஆபத்து – குளறும் மகிந்தா

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

இலங்கையில் ஆளும் அரச நிருவாக்கத்தினால் கொண்டுவர முற் படும் அரசியல் அமைப்பு தொடர்பானது நாட்டை பிரித்து புலிகள் எதை கேட்டு போராடினார்க்ளோ அதை வழங்கி விடும் எனவும் அதற்க்கு மக்கள் வழங்க தயராக கூடாது என இடி அமீன் மகிந்தா முழங்கியுளளார் .தற்போது புலி பீதியை மீளவும் நாட்டில் ஏற்படுத்த மகிந்த அணியினர் தீவிரமாக முயன்று வருகின்றமை குறிப்பிட தக்கது

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.