இராணுவ உடையில் வந்த ஆயுததாரி – தற்கொலை தாக்குதல் நடத்தவும் திட்டம் – வீடியோ

நியூலாந்தின் இரு பள்ளிவாசல்கள் மீது தாக்குதல் நடத்திய 28 வயதுடைய அவுஸ்ரேலியா நாட்டவர் ,அவர் தம் காரில் தற்கொலை தாக்குதல் நடத்தும் அங்கிகள் மீட்க பட்டுள்ளன .

தொடர்ந்து ஒரு பெண் உள்ளிட்ட நால்வர் கைது செய்ய பட்டுள்ளனர்

easy way earn money click here,greate account
இராணுவ உடையில் வந்த ஆயுததாரி - தற்கொலை தாக்குதல் நடத்தவும் திட்டம் - வீடியோ
இராணுவ உடையில் வந்த ஆயுததாரி – தற்கொலை தாக்குதல் நடத்தவும் திட்டம் – வீடியோ

https://www.youtube.com/watch?v=6Q5eBBJ2Z9s

Leave a Reply

Your email address will not be published.