இரண்டாவது மோட்ட சைக்கிள் வெடித்தது – சோதனை தொடர்கிறதுphoto

இலங்கை – பெற்றா பகுதியில் சந்தேகத்திற்கு இடமான மோட்டார் சைக்கிள் வெடிக்க வைக்க பட்டது .எனினும் இதற்குள் குண்டுகள் இருந்தனவா என்பது தொடர்பில் தெரியவரவிலை

இரண்டாவது மோட்ட சைக்கிள் வெடித்தது - சோதனை தொடர்கிறது
இரண்டாவது மோட்ட சைக்கிள் வெடித்தது – சோதனை தொடர்கிறது

easy way earn money click here,greate account

Leave a Reply

Your email address will not be published.