இனவாத அமைப்பை தடை செய்ய இராணுவத்துக்கு அதிகாரம் வழங்கிய மைத்திரி

இலங்கையில் இடம்பெற்ற தொடர் வெடிகுண்டு தாக்குதல்களை அடுத்து தற்போது இனவாத மைப்புக்களை தடை செய்ய இராணுவத்துக்கு அதிகாரத்தை மைத்திரி வழங்கியுள்ளதுடன் விசேட பாதுகாப்பது ஏற்பாடுகள் தொடர்பாக கலந்துரையாடியுள்ளார்

இனவாத அமைப்பை தடை செய்ய இராணுவத்துக்கு அதிகாரம் வழங்கிய மைத்திரி
இனவாத அமைப்பை தடை செய்ய இராணுவத்துக்கு அதிகாரம் வழங்கிய மைத்திரி

easy way earn money click here,greate account

Leave a Reply

Your email address will not be published.