இந்தியா தயாரிக்கும் விசேட விமானம் – உள்ளே நடக்கும் மர்மங்கள் – வீடியோ

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

இந்தியா பாதுகாப்பபு அமைச்சு தற்போது திடீரென புதிய நகர்வுகளை ஆரம்பித்துள்ளது ,அந்த நகர்வுகள் பாகிஸ்தான் போர் பதட்டம் மற்றும் இந்திய விமானி கைதை அடுத்து இடம்பெறுகிறது ,இவ்வாறு நூறுக்கு மேற்பட்ட விமானங்களை வாங்கி குவிக்க காரணம் என்ன ..? அப்டி என்றால் இந்தியா ஏதோ ஒன்றுக்கு தனனை தயார் படுத்துகிறது என்று புரிந்து கொள்ள முடிகிறது .

இந்தியா தயாரிக்கும் விசேட விமானம் - உள்ளே நடக்கும் மர்மங்கள் - வீடியோ
இந்தியா தயாரிக்கும் விசேட விமானம் – உள்ளே நடக்கும் மர்மங்கள் – வீடியோ

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.