இலங்கையில் யுத்தம் காரணமாக இந்தியா தமிழகம் சென்று தங்கியுள்ள ஈழ அகதிகளை மீள தமது நாட்டிற்கு அழைத்து வருவதற்கு இலங்கை அரசு தீவிர பேச்சுக்களில் இந்தியவனுடன் ஈடுபட்டுள்ளது ,அங்கிருந்து வரும் அகதிகளுக்கான விமான டிக்கட் இலவசமாக இலங்கை வழங்கி வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது

இந்தியாவில் உள்ள ஈழ அகதிகளை இலங்கை அழைத்து வருவதில் இலங்கை தீவிரம்
இந்தியாவில் உள்ள ஈழ அகதிகளை இலங்கை அழைத்து வருவதில் இலங்கை தீவிரம்
MT4 Platforms

Related Post