இத்தாலி கடலுக்குள் புகுந்த அகதி கப்பல்

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

இத்தாலிய கடல்[பரப்புக்குள் லிபியா நடடவர் உள்ளடங்காளானவரை காவிய படி பயணித்த கப்பல் ஒன்று

உள்நுளைந்துள்ளது ,இந்த கப்பலில் சுமார் 42 பேர் உள்ளனர் ,அனைவரும் அகதி தஞ்ச கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளனர் ,கப்பலில் இருந்து இறக்க பட்டு இத்தாலியில் இவர்கள் தங்க வைக்க பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்க படுகிறது

இத்தாலி கடலுக்குள் புகுந்த அகதி கப்பல்

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.