இண்டர்போல் இலங்கை வருகிறது – மகிந்தா- ரணிலுக்கு இடையில் மலேசிய தூது பேச்சு -சிக்கினாரா கோத்தா .?

இலங்கையில் துயர்போது மகிந்தஹாவுக்கும் ரணிலுக்கு இடையில் மலேசிய இலங்கை தூதர்கள் மூலம் அவசர பேச்சுக்கள் இடம்பெற்றுள்ளன .இந்த பேச்சுக்கள் ஏன் என்பது பல சந்தேகங்களை கிளப்பியுள்ளது .இந்த குண்டு தாக்குதலின் பின்புலத்தில் கோத்தபாய உள்ளது என மக்கள் கருதும் இவ்வேளையில் இந்த பேச்சுக்கள் இடம்பெறுவது .கோத்தபாய சிக்கிவிட்டாரா என்பதே தான் ,மேலும் அமெரிக்கா உளவுத்துறை i இலங்கையில் உள்ளது அத்துடன் இண்டர்போலும் நாளை இலங்கை சென்றடையும் என எதிர்பார்க்க படுகிறது ,இந்த குண்டு தாக்குதல் பின்புலத்தில் மிக பெரும் சாதிகளின் சூழ்ச்சி உறைந்துள்ளது தெளிவாகிறது

இண்டர்போல் இலங்கை வருகிறது - மகிந்தா- ரணிலுக்கு இடையில் மலேசிய தூது பேச்சு -சிக்கினாரா கோத்தா .?
இண்டர்போல் இலங்கை வருகிறது – மகிந்தா- ரணிலுக்கு இடையில் மலேசிய தூது பேச்சு -சிக்கினாரா கோத்தா .?

easy way earn money click here,greate account

Leave a Reply

Your email address will not be published.