ஆளும் அரசால் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை – ஆட்டத்தை ஆரம்பித்த மகிந்தா

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

இலங்கையில் இடம்பெற்ற தொடர் குண்டு வெடிப்புக்கு முக்கிய காரணம் நாட்டில் பாதுகாப்பு படையினர் செயல் திறன் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது என மகிந்த சாடியுள்ளார் .இவர்களே குண்டுகளை வெடிக்க வைத்து ஆட்சியில் ஏறிவிட அப்பாவிகளை கொன்று விட்டு இப்பொழுது இவ்விதம் நடிக்கிறார்கள் என்பது மக்கள் கருத்தாக பதியம் பெற்றுள்ளது

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.