ஆலயத்தில் பெண்களுக்கு கருத்தடை மாத்திரையை வழங்கிய முஸ்லீம் நபர்

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

மாட்டு மூதூர் கிளிவெட்டி முத்துமாரி அம்மன் ஆலயத்தில் முசுலீம் நபர் ஒருவர் சிவா என்ற பெயரை மாற்றி கோயிலில் குருக்களுக்கு உதவியாளராக செயல் பாட்டு வந்துளளர் .இதில் வழங்க படும் பஞ்சாமிர்தத்தில் கருத்தடை மாத்திரையை கலந்து வழங்கி வந்துள்ளமை கண்டு பிடிக்க பட்டுள்ளதல் ,இவர் கைது செய்ய பட்டு விசாரணைகள் தீவிர படுத்த பட்டுள்ளன

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.