ஆறு மில்லியன் பெறுமதியான போதைவஸ்து மீட்பு

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

இலங்கை – கொத்தலாவல பகுதியில் ஆறு மில்லியன் பெறுமதியான போதைவஸ்து கண்டுபிடிக்க பட்டுள்ளது ,பொலிசாருக்கு கிடைக்க பெற்ற இரகசிய தகவலை அடுத்து மேற்கொள்ள பட்ட நடவடிக்கையில் இவை கண்டு பிடிக்க பட்டுள்ளன

ஆறு மில்லியன் பெறுமதியான போதைவஸ்து மீட்பு
ஆறு மில்லியன் பெறுமதியான போதைவஸ்து மீட்பு

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.