ஆயுத தொழில்சாலை செல்வந்தர் வெடிகுண்டாக வெடித்து சிதறினார்

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

இலங்கையில் இடம்பெற்ற தொடர் வெடிகுண்டு தாக்குதலை நடத்திய மனித வெடிகுண்டு தாரிகள் அடிப்படை வறுமை பட்ட மக்கள் அல்லர் என்பது விசாரணைகளில் வெளியாகியுள்ளது ,ஆயுதம் தயாரிக்க பயன் படுத்த பட்ட வெல்லம்பிட்டிய செப்பு தொழில் சாலை நிறுவன அதிபரும் செல்வந்தரும் மனித வெடிகுண்டாக வெடித்து சிதறியுள்ளார் .இந்த சம்பவங்கள் பாதுகாப்பபு தரப்பை அதிர்ச்சியில் உறைய வைத்துள்ளது ,இதனாலேயே முஸ்லீம் வியாபரிகள் இலக்கு வைக்க பட்டு விசாரணைகள் இடம்பெறுகின்றன

ஆயுத தொழில்சாலை செல்வந்தர் வெடிகுண்டாக வெடித்து சிதறினார்
ஆயுத தொழில்சாலை செல்வந்தர் வெடிகுண்டாக வெடித்து சிதறினார்

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.