அவுஸ்ரேலியாவில் இருந்து இலங்கை வந்த தாய் மகள் குண்டு வெடிப்பில் பலி

அவுஸ்ரேலியாவில் இருந்து இலங்கைக்குவிடுமுறையில் வந்திருந்த சிங்கள இனத்தை சேர்ந்த தாயும் மகளும் குண்டு வெடிப்பில் பலியாகியுள்ளனர் .இதுபோலவே பிரிட்டன் மற்றும் சுவிஸ் நாட்டு தமிழர்களும் அடக்க பட்டுள்ளமை குறிப்பிட தக்கது

அவுஸ்ரேலியாவில் இருந்து இலங்கை வந்த தாய் மகள் குண்டு வெடிப்பில் பலி
அவுஸ்ரேலியாவில் இருந்து இலங்கை வந்த தாய் மகள் குண்டு வெடிப்பில் பலி

easy way earn money click here,greate account

Leave a Reply

Your email address will not be published.