இலங்கையில் போர்முடிவடைந்த பின்னரும் வெளிநாட்டு மோகத்தில் அதிக பணம் சம்பாதிக்கலாம் என அரேபியா முஸ்லீம் நாடுகளுக்கு சென்று அங்கு அந்த முஸ்லீம் நபர்களினால் கொடும் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளான நிலையில் 54 இலங்கை பெண்கள் கண்ணீரில் தவிக்கின்றனர் . இலங்கையில் போர் முடிவுற்ற நிலைக்கு உள்ள போதும் அதனை அல்டசிய படுத்தி அதிக பணமா சம்பாதிக்கலாம் என்ற பேராசையில் சென்று இன்று தற்கொலை வரை செல்லும் நிலையில் இந்த பெண்கள் தவிக்கின்றனர் .இவ்வாறு சிக்கியுள்ள 54 பெண்களை மீள் இலங்கை அழைத்து வரும் நகர்வில் அரசு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு அவருகிறது

MT4 Platforms

Related Post