அம்மன் தாலியை ஆறுத்து சென்ற திருடர்கள்

திம்புள்ள பகுதியில் உள்ள அம்மன் அலாயத்திற்குள் புகுந்த திருடர்கள் அங்கு அம்மனுக்கு அணிவிக்க பட்டிருந்த தங்க தாலியை அபகரித்து கொண்டு தப்பி சென்றுள்ளார் .

மேற்படி திருட்டு தொடர்பில் போலீசார் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்

Leave a Reply

Your email address will not be published.