அமெரிக்கா விமான தங்கி கப்பல்களை சுற்றிவளைத்த சீனா விமானம் – வீடியோ

அமெரிக்கா விமான தங்கி கப்பல்களை சுற்றிவளைத்த சீனா விமானம் – வீடியோ

தென்சீனா கடல் பகுதியில் அமெரிக்கா விமான தங்கி கப்பல்கள் ஊடுருவளை அடுத்து சீனாவும் தமது கப்பல்களை ,மற்றும் விமானங்களை அனுப்பி வைத்துள்ளது .அமெரிக்கா கப்பல்கள் அருகில் சீனா விமானங்கள் பறந்து சென்றுள்ளதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது

அமெரிக்கா விமான தங்கி கப்பல்களை சுற்றிவளைத்த சீனா விமானம் - வீடியோ
அமெரிக்கா விமான தங்கி கப்பல்களை சுற்றிவளைத்த சீனா விமானம் – வீடியோ
https://www.youtube.com/watch?v=06ueny82o0w

Leave a Reply

Your email address will not be published.