அப்பா ஆனார் செந்தமிழன் சீமான் – பிறந்தது புலிக்குட்டி

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU

உலக தமிழர்களின் நெஞ்சில் நீங்காது இடம்பிடித்து மாற்று சிந்தனைகளை விதைத்து ,முளைவிட்டு படர்ந்து வரும் புரட்சியாளர் செந்தமிழன் சீமான் அவர்களுக்கு தற்போது குழந்தை ஒன்று பிறந்துள்ளதாம் ,இந்த செய்தி நாம் தமிழர் பிள்ளைகளுக்கு மகிழ்வை ஏற்படுத்தியுள்ளது .பிறந்தது புலிக்குட்டி .

அப்பா ஆனார் செந்தமிழன் சீமான் - பிறந்தது புலிக்குட்டி
அப்பா ஆனார் செந்தமிழன் சீமான் – பிறந்தது புலிக்குட்டி

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.