உலக தமிழர்களின் நெஞ்சில் நீங்காது இடம்பிடித்து மாற்று சிந்தனைகளை விதைத்து ,முளைவிட்டு படர்ந்து வரும் புரட்சியாளர் செந்தமிழன் சீமான் அவர்களுக்கு தற்போது குழந்தை ஒன்று பிறந்துள்ளதாம் ,இந்த செய்தி நாம் தமிழர் பிள்ளைகளுக்கு மகிழ்வை ஏற்படுத்தியுள்ளது .பிறந்தது புலிக்குட்டி .

அப்பா ஆனார் செந்தமிழன் சீமான் - பிறந்தது புலிக்குட்டி
அப்பா ஆனார் செந்தமிழன் சீமான் – பிறந்தது புலிக்குட்டி
MT4 Platforms

Related Post