அனைத்தும் தற்கொலை தாக்குதல் -ஆடிப்போன அரசு

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

இலங்கையில் இடம்பெற்ற அணைத்து குண்டு தாக்குதல்களும் ,தற்கொலை தாக்குதல் மூலம் இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்க பட்டுள்ளது ,இவை மூன்று மாதங்களுக்கு மேலாக கொழும்பை அண்மித்த பகுதிகளில் வீடுகளை வாடகைக்கு பெற்று அங்கு வைத்து குண்டுகள் தயாரிக்க பாட்டு இந்த தாக்குதல் நடத்த பட்டுள்ளது கண்டறிய பட்டுளள்து

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.