அனுராத புர வான்தளம் மீது தாக்குதல் நடத்திய 2 புலி போராளி களுக்கு 10 வருட சிறை

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

அனுராதபுரத்தில் அமைய பெற்றுள்ள சிங்கள இராணுவ வான்படைத்தளம் மீது தமிழீழ விடுதலை புலிகளினால் மேற்கொள்ள பட்ட தாக்குதலில் பங்குபற்றிய இரண்டு முக்கிய முன்னாள் போராளிகளுக்கு நீதிமன்றால் தலா பத்து வருட கடூழிய சிறை தண்டனை விதிக்க பட்டுள்ளது

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.