அதிரும் கரசோம் – முழங்கிய சீமான் – வீடியோ

சேலத்தில் 12.01.2018 அன்று News 18 சார்பில் நடைபெற்ற மக்கள் சபை விவாத நிகழ்ச்சியில் “இலவசங்கள் மக்கள் சேவையா – ஓட்டு வங்கியா ?? ” என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற விவாதத்தில் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு சீமான் அவர்கள் பேசிய முழு பகுதி..

அதிரும் கரசோம் - முழங்கிய சீமான் - வீடியோ
அதிரும் கரசோம் – முழங்கிய சீமான் – வீடியோ

1 thought on “அதிரும் கரசோம் – முழங்கிய சீமான் – வீடியோ

 1. Howdy,

  Must say your website looks quite ok. Good job.
  However, if you want your website to be really successful, then make sure you use the best tools to optimize your online content.
  Otherwise it won’t be on the top of Google search results and no-one will know about it. I’m sure you didn’t create this website to just be online, but to attract new people/customers.

  Few months ago my friend convinced me to use tools from below article and I have to say it helped me soo much:
  https://janzac.com/resources/

  I hope it will help you as well.
  Keep up the good work and you will eventually build a big online business.
  //Lucy

Leave a Reply

Your email address will not be published.